Demo

Jakie są etapy prac nad tworzeniem programu lub modułu programu?

 

1)    Najpierw jasno precyzujemy jaki jest cel powstania programu, czyli po co w ogóle ma powstać.

2)    Określanie wymagań.
Będą to wspólne spotkania na których punkt po punkcie zapiszemy jakie są oczekiwania względem programu. Dokładnie i cierpliwie wyjaśnimy wszelkie zawiłości programowania. Proszę się nie obawiać - nie trzeba mieć dokładnej, szczegółowej wizji programu. Wspólnie krok po kroku dojdziemy do celu.

3)    Faza analizy
Dzięki temu, że określiliśmy jakie są wymagania, czyli "co" ma robić program będziemy w stanie określić "jak" ma to zrobić. W tej fazie powstawania programu  zajmiemy się szczegółami. Skupimy  się na tym jak dana funkcja programu ma być wykonana. 

4)    Faza projektowania
Gdy już zbierzemy wszystkie informacje, będziemy mogli przejść do projektowania programu. Na tym etapie zaproponujemy wstępny wygląd interfejsu użytkownika. 

5)    Faza kodowania
Po zatwierdzeniu poprzednich etapów można zabrać się za budowanie programu (programowanie). 

6)   Faza wdrożenia
To już ostatni etap produkcji programu. Tutaj gotowy produkt instalowany jest na komputerach oraz przeprowadzane jest szkolenie.